Naše zariadenie

Medzi naše moderné výrobné stroje patria nástroje na numerické ovládanie, vŕtačky, vstrekovacie stroje, automatické stroje na vkladanie ihiel atď.