Naša služba

Predpredajné služby:

Sur-link vždy vynakladá všetko úsilie, aby vytvoril riešenia na mieru pre rôzne požiadavky pod vedením filozofie spoločnosti „Profesionálne, Koncentratívne a Vyhradené“. A existuje veľa profesionálnych štábov, ktoré vyriešia problém, s ktorým sa stretnete v rôznych situáciách.


Predajné služby:

Naše vysoko štandardné testovacie zariadenia a vedecký systém kontroly kvality môžu zaistiť našim zákazníkom vysokokvalitné výrobky pred odoslaním. Jeden predajca bude mať na starosti všetky záležitosti týkajúce sa vašej objednávky od začiatku do konca a tiež poskytne požadovaný materiál.


Servis po predaji:

tím sa bude rýchlo zaoberať všetkými sťažnosťami zákazníkov, ako je kvalita, balenie, množstvo a doprava atď. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme nahradili stratené, ak chybu spôsobíme my.